Bible kralická - 1Kr 15,24

1Kr 15,24 I usnul Aza s otci svými, a pochován jest s nimi v městě Davida otce svého. A kraloval místo něho Jozafat syn jeho.