Bible kralická - 1Kr 11,43

1Kr 11,43 I usnul Šalomoun s otci svými, a pochován jest v městě Davida otce svého. Kraloval pak Roboám syn jeho místo něho.