Bible kralická - 1Kor 7,17

1Kor 7,17 Ale jakž jednomu každému odměřil Bůh a jakž jednoho každého povolal Pán, tak choď. A takť ve všech církvech řídím.