Bible kralická - 1Kor 3,9.10

1Kor 3,9 Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, Boží vzdělání jste.
1Kor 3,10 podle milosti Boží mně dané, jako moudrý stavitel, základ jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví.