Bible kralická - 1Kor 15,2

1Kor 15,2 Skrze kteréž i spasení béřete, kterak kázal jsem vám, pamatujete-li, leč byste nadarmo uvěřili.