Bible kralická - 1Kor 15,1

1Kor 15,1 Známoť vám pak činím, bratří, evangelium, kteréž jsem zvěstoval vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte,