Bible kralická - 1Kor 13,4

1Kor 13,4 Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se.