Bible kralická - 1Kor 12,8.9

1Kor 12,8 Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,
1Kor 12,9 Jinému víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování v jednostejném Duchu,