Bible kralická - 1Kor 12,2

1Kor 12,2 Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.