Bible kralická - 1Kor 12,12.27

1Kor 12,12 Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus.
1Kor 12,27 Vy pak jste tělo Kristovo, a údové z částky.