Bible kralická - 1Kor 11,19

1Kor 11,19 A tak když se scházíte vespolek, jižť to není večeři Páně jísti,