Bible kralická - 1Kor 11,18.19

1Kor 11,18 Neboť musejí i kacířstva mezi vámi býti, aby právě zbožní zjeveni byli mezi vámi.
1Kor 11,19 A tak když se scházíte vespolek, jižť to není večeři Páně jísti,