Bible kralická - 1Kor 10,25

1Kor 10,25 Všecko, což se v masných krámích prodává, jezte, nic se nevyptávajíce pro svědomí.