Bible kralická - 1Kor 10,21

1Kor 10,21 Nebo nemůžete kalicha Páně píti a kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně a stolu ďáblů.