Bible kralická - 1Kor 1,4.5

1Kor 1,4 Děkuji Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši,
1Kor 1,5 Že ve všem obohaceni jste v něm, v každém slovu a ve všelikém umění,