Bible kralická - 1Kor 1,24

1Kor 1,24 Ale povolaným, i Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost.