Bible kralická - 1J 5,11

1J 5,11 A totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ten život v Synu jeho jest.