Bible kralická - Ř 9,1

Ř 9,1 Pravduť pravím v Kristu a neklamámť, čemuž i svědomí mé svědectví vydává v Duchu svatém,