Bible kralická - Ř 16,10

Ř 16,10 Pozdravte Apella zkušeného v Kristu. Pozdravte těch, kteříž jsou z domu Aristobulova.