Bible kralická - Ř 10,13

Ř 10,13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.