Bible kralická - Ř 1,3

Ř 1,3 O Synu jeho, (zplozeném z semene Davidova s strany těla,