Bible kralická - Ž 98,5

Ž 98,5 Žalmy zpívejte Hospodinu na citaře, k citaře i hlasem přizpěvujte.