Bible kralická - Ž 89,28

Ž 89,28 (9,29) Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude.