Bible kralická - Ž 72,10

Ž 72,10 Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.