Bible kralická - Ž 69,29

Ž 69,29 (9,30) Já pak ztrápený jsem, a bolestí sevřený, ale spasení tvé, ó Bože, na místě bezpečném postaví mne.