Bible kralická - Ž 66,18

Ž 66,18 Bychť byl patřil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán.