Bible kralická - Ž 38,1

Ž 38,1 (8,1) Žalm Davidův k připomínání. (8,2) Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, ani v hněvě svém kárej mne.