Bible kralická - Ž 32,2

Ž 32,2 Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není.