Bible kralická - Ž 124,8

Ž 124,8 Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.