Bible kralická - Ž 119,142.151

Ž 119,142 Spravedlnost tvá jest spravedlnost věčná, a zákon tvůj pravda.
Ž 119,151 Ty blíže jsi, Hospodine; nebo všecka přikázaní tvá jsou pravda.