Bible kralická - Ž 111,4

Ž 111,4 Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.