Bible kralická - Ž 106,20

Ž 106,20 A změnivše slávu svou v podobiznu vola, jenž jí trávu,