Bible kralická - Ž 1,6

Ž 1,6 Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.