Bible kralická - Ž 1,4

Ž 1,4 Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.