Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Dějiny a současnost 10/2009

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 04. 10. 2009 11:21
Předmět: Dějiny a současnost 10/2009

Navigace: link | přehled | fórum
Hlavním tématem nejnovějšího čísla Dějin a současnosti jsou sice Podoby neutrality za 2. světové války, což je také velmi zajímavé, ale i jiné články tohoto čísla přinášejí zajímavé věci. Z nich bych rád upozornil na článek Matěje Spurného Rytíři demokracie, který hovoří o domácím německém protinacistickém odboji, téma často zamlčované, bagatelizované i zesměšňované, neboť obraz "hodného Němce" se do válečné propagandy vítězných mocností nehodil.
Současně chci upozornit, že tento měsíc má vyjít mimořádné číslo k 20. výročí od 17. listopadu 1989.
Příští měsíc má být ústředním tématem Kádrováci a kádrování, což se ledaskoho od nás také týká.