Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Leichterovi a sebevražda /ĎaS 8/2009/

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 06. 08. 2009 20:53
Předmět: Leichterovi a sebevražda /ĎaS 8/2009/

Navigace: link | přehled | fórum
Také srpnové číslo časopisu Dějiny a současnost přináší mnoho zajímavých témat, včetně hlavního - Keltové v Čechách. Víc bych ale rád upozornil na dva články, shodou okolností vedle sebe:
  • "Jeho slovem jsou knihy" - Nakladatelství Jana Leichtera, a to ne jen proto, že je zmíněna jeho českobratrská výchova. Fenomén Leichterova nakladatelství by mohl inspirovat i dnes a jeho likvidace patří určitě k dalším ze zločinů kounismu.

  • "Kdo chce, nechť se usmrtí" - Sebevražda mezi hříchem a autenticitou. Článek referuje o studii přístupů k sebvevraždě, včetně vývoje morálně-theologického. Bez zajímavosti není, že je zde zpochybněna slavná a u theologů velmi oblíbená studie na dané téma od TGM. Zjistíme, že i za první republiky fungovala cenzura.