Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Od Rudolfova Majestátu k tolerančnímu patentu ĎaS 7/2009

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 29. 06. 2009 19:12
Předmět: Od Rudolfova Majestátu k tolerančnímu patentu ĎaS 7/2009

Navigace: link | přehled | fórum
… je zase podtitulkem hlavního tématu červencového čísla (7/2009) časopisu Dějiny a současnost jímž je Svoboda a Tolerance:
  • Marie Koldinská - Náboženská tolerance z nutnosti, RM jako epilog zlatého věku
  • Jakub Malý - Vymožení Rudolfova Majestátu od stavů českých roku 1609
  • Antonín Kostlán - O království vskutku kalvínské, Vzestup českého kalvinismu v letech 1609-1620
  • Eva Kalivodová - Bludaři i sektáři církve pouště, Cesta českých nekatolíků k získání náboženské svobody.

Asi nebude třeba zdůrazňovat, proč by to mohlo českobratrského evangelíka zajímat.