Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Dekret Kutnohorský a Charles Darwin

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 03. 02. 2009 12:53
Předmět: Dekret Kutnohorský a Charles Darwin

Navigace: link | přehled | fórum
Opět si dovoluji upozornit na zajímavé články z tisku:
Měsíčník Dějiny a současnost 2/2009 hovoří v článku Martina Nodla "Pražská univerzita na rozcestí" o Kutnohorském dekretu a roli, jakou při jeho vydání sehrál m. j. Jan Hus, z pohledu pro nás méně obvyklého, neboť jde nejen o pohled "těch poražených", ale především o dějepisectví oproštěné o postavení služky ideologií.
Letos tomu bude 200 let, co se narodil Charles Darvin a 150, co vydal své stěžejní dílo: O původu druhů. Tomuto bohoslovci, filosofovi a přírodovědci věnuje únorové číslo výše zmíněného měsíčníku tématickou část nazvanou Charles Darwin, Muž, který nás seznámil s předky. "Fenoménu Darwin" je věnován i oddíl Kauza týdeníku Týden 5/2009 článkem Zvíře v nás. Ačkoliv "lehčí" pojetí Týdnu brzy sklouzává k lechtivému tématu evolučně podmíněného sklonu k promiskuitě, oba články se celkem seriosně vyrovnávají jak s Darwinem (kterého neznají ani odpůrci ani Darwinisté!), ideologickým zneužitím jeho objevů a postřehů, tak i s kreacionistickými a kreacionalistickými útoky na Darwina a tzv. "darwinismus". M. j. vedou k citlivému rozlišování mezi vědeckými postřehy a etickou aplikací (S. Komárek: "sciomorfním modelováním").