Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Apoštol severoamerických indiánů D. Zeisberger LaZ 1/2009

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 14. 01. 2009 20:33
Předmět: Apoštol severoamerických indiánů D. Zeisberger LaZ 1/2009

Navigace: link | přehled | fórum
Opět si dovoluji upozornit na zajímavý článek, na který jsem narazil v prvním letošním čísle časopisu Lidé a země, Apoštol severoamerických indiánů o bratrském misionářovi českého původu Davidovi Zeisbergerovi (11. 4. 1721 - 17. 11. 1808).
Této osobě byl věnován podrobnější a na trochu vyšší odborné úrovni článek v jednom z čísel časopisu Dějiny a současnost před pár lety, který se v několika posledních letech věnoval i historii bratrských misií na novém kontinentu, někdy i články nelichotivými (např. o vývoji bratrského svztahu k otroctví od odmítání otroctví až po přijetí tohoto modelu společnosti za svůj). Zájemce ale musím odkázat na vlastní hledání, neboť starší ročníky mám ještě po stěhování v bednách.