Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Katechetika

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 25. 12. 2008 19:00
Předmět: Katechetika

Navigace: link | přehled | fórum
V nakldatelství PORTÁL vyšla letos velmi zajímavá práce z katolické kuchyně Katechetika - ISBN 978-80-7367-382-6 - jejíž obdobu by člověk v evangelické nabídce hledal asi sotva.
Je vynikající pomůckou jak pro vyučující náboženství, tak i v nedělních školách. Je psána samozřejmě z pozice katolické, ale z evangelického pohledu je možné ji snad jen po mírné úpravě terminologie, bez obav přijmout.
Její přínos vydím předně v analyticko holistickém přístupu k celé problematice, jakož i v hledání identity katecheze v poslání církve. A právě i tady jsou určité přesahy přes sám předmět pojednání k celkovému hledání poslání církve v současném světě, tedy slovo k tomu všemu, s čím si poslední dobou lámeme hlavu na Evengnetu.
Autoři - Prof. Emilio Alberich a učitel katechetiky na olomoucké CMTF UP Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. - citlivě rozlišují a spojují theologickou a pedagogickou stránku katechetiky, jakož i čtveré poslání církve v diakonii, koinonii, martyriu a liturgii. To vše protkáno sympathisujícím vztahem k "tomuto světu" obsaženém v poslání církve být "ve světě pro tento svět pro Království Boží.
Přínosem proto může být nejen učitelům a bohoslovcům, ale i každému, kdo se zamýšlí nad posláním církve a její budoucností. Současně může otevřít nový pohled evangelíků na katolíky, zjistit, kolik z tzv. "evangelické identity" je dnes již všekřesťanským standardem, či v čem může být současná katolická církev reformovatelnější než církve, které svůj původ hledají v reformaci. Dílo je m.j. dobře fundované biblicky - věc, kterou jsme katolíkům zvyklí upírat!
Dá-li Pán, pokusím se i o recenzi této knihy pro Evangnet, zatím jen toto upozornění.