Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Designerova theologie - Týden 49/2008

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 15. 12. 2008 18:45
Předmět: Designerova theologie - Týden 49/2008

Navigace: link | přehled | fórum
Rád bych Vás upozornil na rozhovor ve 49. čísle časopisu TÝDEN s designerem Maximem Velčovským, který si již za studií zvolil za téma školního projektu domácí kříž. Jeho zajímavé umělecko sociální úvahy i svérázné úvahy theologické (které pokleslé evangelické sebevědomí mohou podrbat za ušima), najdete i na příslušných stránkách časopisu TÝDEN, kde se můžete zapojit do diskuse o nich.