Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Poslední věci člověka

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 03. 11. 2008 17:52
Předmět: Poslední věci člověka

Navigace: link | přehled | fórum
Všechny, které toto téma zajímá, bych rád upozornil, že letošní 11. číslo Dějin a současnosti je věnováno "fenoménu smrti v dějinách" a rozebírá i vývoj současného vztahu české veřejnosti ke smrti a pohřebním obřadům, což může být příspěvek do diskuse ohledně postavení církví a náboženských společností ve společnosti občanské.
Současně upozorňui na stejnojmennou knihu, na kterou v listu nic ovšem neodkazuje (nebo jsem to alespoň nenašel) Poslední věci člověka (Nebe, peklo, očistec ve středověku) od Petera Dinzelbachera, ISBN 80-7021-693-X. Též kniha Güntera Virta Žít až do konce (Etika umírání, smrti a eutanazie, ISBN 80-7021-330-2) bez zajímavosti není.