Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Hledáme řečníky pro Seniorátní setkávání (dříve Presbyterní konference)

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 31. 03. 2008 19:40
Předmět: Hledáme řečníky pro Seniorátní setkávání (dříve Presbyterní konference)

Navigace: link | přehled | fórum
PORADNÍ ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ LAIKŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU vybízí sestry a bratry, faráře i laiky, schopné vyučovat a přispět, aby nám připravili přednášku či program pro presbyterní konference na některé z níže uvedených témat. Své návrhy posílejte prosím na adresu . Všem kdo zašlou své příspěvky dle našich požadavků odpovíme, autory, jejichž příspěvky by splnily naše očekávání, oslovíme s prosbou o jejich realizaci při některé z našich presbyterních konferencí (březen/listopad).
POŽADAVKY:
1) Text přednášky, nebo projekt programu i s popisem method komunikace, které by řečník hodlal uplatnit.
2) Stručný komentář v rozsahu A5 formát: jak vidí autor problém, jak jej analyzuje, jak jej řeší, na jaké principy se odvolává …
TÉMATA A TÉMATICKÉ OKRUHY:
- budování sboru
- rodina a její problémy, vztahy, nevěra, rozvodovost…
- smíšená manželství
- rodina faráře/farářky - co od ní sbor očekává, může očekávat, čím ji může podpořit
- peníze, vytěsňování zvěsti z církve ekonomickými starostmi
- aktivizace laiků, aktivní zájem, malá angažovanost pro funkce a služby
- theologický úkol starších - laická theologie vyučování náboženství
- jak posuzovat kázání
- jak chápat liturgii a zavádění inovací do služeb Božích o písních z Evangelického zpěvníku (i z dodatku)
- kázeň v církvi
Prosíme o zveřejnění naší výzvy ve všech sborech s nadějí, že objevíme v potenciálu ČCE nová jména, která mají čím prospět ze svých obdarování.