Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Evangelický zpěvník - nahrávka písní

Od: FS ČCE LOUNY <>
Kdy: 01. 10. 2007 15:24
Předmět: Evangelický zpěvník - nahrávka písní

Navigace: link | přehled | fórum
Na adrese http://louny.evangnet.cz/cd1.php si můžete poslechnout amatérskou nahrávku dvaceti písni z Evangelického zpěvníku. Z bookletu CD, které je k dostání u nás ve sboru, vyjímáme:
Nahrávka Ó slunce spravednosti není umělecký počin ale mnohem spíše učební pomůcka, prostředek kdůkladnějšímu obeznámenísEvangelickým zpěvníkem. Je určena zejména nově příchozím. Ale iti, kteří jsou vcírkvi již dlouho doma ocení možnost naučit se Boha lépe vzývat, prosit a oslavovat. Vždyť každá píseň má jinou náladu, ozývá se při jiné příležitosti askaždou novou písní tedy máme možnost volat kBohu výstižněji a upřímněji. Na provedení písní jsme tedy nekladli nějaké zvláštní nároky, snažili jsme se prostě zpívat podle not jak to šlo. Zvýsledku jsme měli nicméně upřímnou radost, ač by školený hudebník mohl mnohé namítnout. Jak již bylo řečeno, nahrávka není určena pro estetický zážitek. Ztoho důvodu jsme rovněž nekladli velké nároky na technické zpracování záznamu. Na přední straně vpravém horním rohu si můžete povšimnout pořadového čísla. To značí, že projekt Evangelického zpěvníku je stále otevřený a itoto CD se časem může objevit ve vylepšené verzi, ať už se pokusíme odokonalejší provedení písní nebo technické stránky záznamu. Ó slunce spravednosti je teprve první nahrávkou vřadě. Postupně bychom rádi nahráli všechny písně užívané vlounském sboru. Klíčem kvýběru písní na CD, které držíte vruce, byl počet písní, se kterými sdílí shodný nápěv. Současný vývoj projektu můžete sledovat na http://louny.evangnet.cz/zpevnik.php.
Od: FS ČCE LOUNY <>
Kdy: 30. 09. 2008 19:50
Předmět: Re: Evangelický zpěvník - nahrávka písní

Začali jsme pracovat na druhém CD "Pomoz mi, můj Pane". Zatím je hotovo 78% písní. Stáhnout si je můžete zde: http://louny.evangnet.cz/cd2.php