Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: hledám informace o svém příbuzném

Od: Anonym: Libuše Zichová <> ( ---.ji.cz )
Kdy: 04. 11. 2006 12:36
Předmět: hledám informace o svém příbuzném

Navigace: link | přehled | fórum
Při sestavování rodokmenu jsem zjistila, že můj prastrýc byl evangelickým farářem ve Frýdlantu. S určitostí vím, že se jmenoval František Houska a v roce 1969 bydlel na adrese Vrchlického 945, Frýdlant v Čechách.Mimo jednoho dopisu z tohoto roku a přiložených fotografii, které poslala jeho žena mojí babičce, o něm a jeho rodině nevím nic bližšího.Byla bych vděčná za jakékoli informace či odkazy na někoho, kdo by mi mohl poskytnout více informací o mém příbuzném. Předem vám děkuji. Libuše Zichová
Od: Správci Evangnetu (Petr Tomášek) <>
Kdy: 04. 11. 2006 20:04
Předmět: Re: hledám informace o svém příbuzném

Dobrý den!
V r. 1969 (dle mě dostupných informací) ve Frýdlantu v Čechách žádný sbor Českobratrské církve evangelické nebyl. Zřejmě se tedy jednalo o kazatele jiné protestanstské církve (zřejmě by se mohlo jednat o církev husitskou, zkuste hledat tady: http://www.ccsh.cz/contacts.asp?ID=61 ).
S pozdravem Petr Tomášek
Od: Anonym: Pakl <> ( ---.186.108.194.contactel.net )
Kdy: 08. 12. 2006 09:52
Předmět: Re: hledám informace o svém příbuzném

I já přeji dobrý den, dovolím si malé upřesnění, i když nesouvisí s původní otázkou Libuše Zichové: "Československá církev", později přejmenovaná na "Československá církev huistská" nepatří mezi tzv. "protestanstské" církve. Za ty se obvykle počítají církve vzešlé z reformace v 15 století v českých zemích, v 16. st. v ostatní Evropě, nebo navazující na reformaci. Československá církev husitská vznikla v r. 1918 z jiného pohybu, jiných motivů a jiných souvislostí. Doplnění názvu "husitská" nezakládá reformační ani protestanskou tvářnost církve.
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 09. 12. 2006 10:38
Předmět: Cirkev husitska (Re: hledám informace o svém příbuzném)

Rekl bych, ze to neni tak jednoduche. Jestli se sama CCSH k reformacnimu dedictvi (do velke miry) hlasi, proc ji "exkomunikovat"? Stejne jsou vsechny skatulky jenom "sluzebnou" zalezitosti…
(K sebepochopeni Husitu viz napr.: http://www.ccsh.cz/texty.asp?ID=1)
Od: Anonym: Pakl <> ( ---.186.108.194.contactel.net )
Kdy: 08. 12. 2006 09:45
Předmět: Re: hledám informace o svém příbuzném

Existují podrobné seznamy kazatelů Českobratrské církve evangelické, v nich jméno Františka Housky nenajdeme. Je jisté, že byl-li kazatelem, pak jiné než této církve.
Od: Kazatel ČCE Adam Balcar <>
Kdy: 08. 12. 2006 17:53
Předmět: Re: hledám informace o svém příbuzném

Dobrý den, paní Zichová,
František Houska byl farářem ve Frýdlantu v Č. v Československé církvi husitské. Jako evangelický farář pro frýdlantský výběžek do Frýdlantu také jezdívám a znám tak do jisté míry také tamní husitský sbor. Kdybyste potřebovala zjistit něco víc, mohl bych se vám pozeptat na podrobnosti. Ale možná bude lepší, když se obrátíte přímo na ně. Teď tam zrovna faráře nemají, ale zkuste zkontaktovat pastorační pracovnici sestru Loučímovou. Kdyby se Vám to nepodařilo, napiště mi na e-mailovou adresu. Zkusil bych Vám dojednat případnou návštěvu archívu.
S pozdravem, Adam Balcar
Od: Anonym: Zdeněk Kundrát <> ( ---.ip.fastlink.cz )
Kdy: 19. 02. 2013 17:13
Předmět: Re: hledám informace o svém příbuzném

FRANTIŠEK HOUSKA (16.1.1913 - 24.5.1980)
František Houska se narodil dne 16.1.1913 v Šumburce Jistebsku u Jablonce n N.Jeho otec,kovář,padl ve světové válce (1914 nezvěstný) a matka,která zůstala vdovou,vychovávala jen s největšími potížemi svého syna.Do školy chodil v Šumburce,pak do měšťanské školy v Jablonci n.N,do reálného gymnasia v Liberci,kde r.1933 maturoval.Poněvadž od samého začátku se zajímal o církev,šel radostně studovat bohosloví,ačkoliv ho z toho tehdejší jablonecký farář K.Rataj zrazoval.Na kněze byl vysvěcen r.1937 patriarchou G.A.Procházkou a dostal se na své první místo jako pom.duchovní v Úpici.Po záboru Sudet se zmenšila úpická obec,která ztratila Trutnovsko a Žacléřsko a proto byl dán k dispozici diecésní radě,která ho dnem 1.11.1938 jmenovala pom.duchovním ve Dvoře Králové n.L,kde zůstal po celou dobu okupace a kde se mu a jeho ženě Marii (Klenotové) narodila první dcera Anna.Zde působil také jako ideový vedoucí dramatického odboru církve čsl.Palcát.Členové palcátu byli účastni podzemního odboje a v čsl. sboru měli ukryty zbraně.Za revoluce byl F.H.s ostatními rukojmími odsouzen k trestu smrti a vysvobodila je jedině panika a chaos Němců před sovětským nástupem.Dnem 1.7.1945 se F.H.dostává jako farář do svého rodného Jablonecka,Jablonce,kde organisuje náboženskou obec,která patří zakrátko mezi nejlepší obce v Libereckém pohraničí.Bez udání jakýchkoliv důvodů a aniž by jemu bylo osobně známo nějaké provinění,byl dnem 1.9.1950 přeložen do Frýdlantu v.Č,kam přichází nerad a opouštěje své dosavadní působiště a rodiště jeho dalších tří dítek (Jan,Marie a Ludmila)se smutkem v duši.Dne 30.července 1958 se zúčastní theologické konfeence v Nové Vsi n.N,kde vyjádřil svůj nesouhlas se zákony upravujícími poměr státu k církvím a kde otevřeně napadl vedení církve (v té době pod tlakem státu komunisticky smýšlející)a obvinil je z toho,že prý nechává církev úplně zvůli státu a neujme se v žádném případě věřících.Dále prohlašoval,že církev potřebuje trpitele a že biskupové a všichni vedoucí a faráři mají se postavit odhodlaně proti státu a obětovat třebas i osobní svobodu a život.Dále prohlásil,že dnes jsou věřící pro své náboženské přesvědčení pronásledováni.Na tento popud a na tu dobu odvážné vystoupení byl dne 15.11.1958 F.H.odebrán státní souhlas z důvodu nepřátelského smýšlení k lidově-demokratickému zřízení.Připojena byla i další smyšlená obvinění,např.,že dával v Jablonci žákům kteří chodili na brigády špatné známky atd.(mohl to být důvod přeložení z Jablonce do Frýdlantu?)Církev s F.Houskou rozvázala pracovní poměr.F.H.po té nastupuje do továrny ve Frýdlantě,kde se svým kádrovým doporučením vykonává podřadnou práci a musí překonávat mnoho úsměšků a nepochopení.Od té doby uvažoval o navrácení do církevních služeb,ale jeho žádost byla zamítnuta.Krátce před svou smrtí 1980 je František Houska osloven a přemlouván biskupem,aby se ujal místa faráře ve Frýdlantě.F.H.odmítá,cítí se být unaven a jeho zdravotní stav nalomený také chemickým prostředím z minulého zaměstnání.Omlouvá se,s tím,že tento návrh přišel se 20 letým zpožděním.Přibližně měsíc po té umírá na mozkovou mrtvici dne 24.5.1980 ve Frýdlantě v Č ve věku 67 let.Toto je životopis mého dědy,který myslím si,že upadl v zapomnění.ZK
Od: Anonym: ludmila rychterová <> ( ---.bluetone.cz )
Kdy: 20. 07. 2007 14:41
Předmět: Re: hledám informace o svém příbuzném

Vážená paní, pan František Houska byl můj děda. Narodil se v roce 1913 a skutečně dělal faráře ve Frýdlantě. Jeho manželka se jmenovala Marie a měli čtyři děti - Annu, Jana, Marii a Ludmilu. Já jsem dcera poslední jmenované. Děda zemřel asi v roce 1980, to nevím přesně, musela bych se zeptat mamky nebo tety a babička asi 1982. Pokud budete chtít vědět nějaké podrobnosti, tak se ozvěte. Váš inzerát jsem našla náhodou. S pozdravem L.Rychterová