Diskuze k článku: Dopis Evangnetu synodní radě ČCE

Za projekt nově budovaných církevních stránek oslovil bratr Jan Mamula správce a tvůrce Evangnetu. Zveřejňujeme odpověď adresovanou synodní radě ČCE a vedoucí tajemnici ÚCK. Jako přílohu dopisu obdrželi adresáti také rekapitulaci nabízených služeb.

Téma: Odpověď J.Mamuly

Od: Správci Evangnetu <>
Kdy: 12. 02. 2009 10:59
Předmět: Odpověď J.Mamuly

Navigace: link | přehled | fórum
Milí přátelé z Evangnetu,
podle všeho Vám nad mými poznámkami došla trpělivost. Jedná se však o politováníhodným způsobem přezbrojenou reakci na původně osobní dopis, jímž jsem především chtěl vyzvat k pokračování osobních jednání. Snad jsem další osobní setkání potřeboval i pro své pomalé chápání některých věcí. Ve podobném duchu nadnesené argumentace jsem si s některými z Vás vícekrát vyměnil emaily, které ale přece nebyly určeny ke zveřejnění.
Pokud již k němu došlo, chci jen dodat, že na na tezi "databáze představuje moc" nevidím důvod nic měnit. Jde o banální teologicko-sociologické konstatování, projevující se již od dob krále Davida a císaře Augusta - a platí pro nás všechny.
Mám tedy další důvod angažovat se ve vytváření prostoru vědomě a důvěryhodně redigované veřejné komunikace a rád s Vámi zůstanu v dialogu. Vždyť představujete to nejlepší, co v naší církvi máme! Přesto bude lepší, když tak napříště budeme činit ústně.
Se srdečnými pozdravy
Jan Mamula