Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Téma: reakce

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grapesc.cz )
Kdy: 08. 02. 2010 08:12
Předmět: reakce

Navigace: link | přehled | fórum
S tímto názorem souhlasím, evangelium stačí předávat takové, jaké je, není třeba nic přidávat. Často se snažíme zaujmout své nevěřící přátele chybnými důrazy a disproporcemi v radostné zvěsti. Zde bych to rozšířil: nejde jen o přehnanou péči mládeži (ta se liší sbor od sboru), ale přehnané vemlouvání se lidem, za které bojujeme na modlitbách. Máme zasévat, ne tahat klíčky násilím. Avšak pravdou je, že v ČCE převládá drtivou většinou druhý extrém: lhostejnost a nezájem statistické většiny členů o sborový život, o osobní evangelizaci nemluvě, to je náš problém čislo jedna.