Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Téma: tak

Od: Anonym: Evandělík VM---.sobnet.cz )
Kdy: 21. 11. 2006 20:52
Předmět: tak

Navigace: link | přehled | fórum
Vážení bratři, sestry,
jsem zklámán touto debatou. Původně, když jsem četl tento článek, jsem si říkal, že jde o dobrou věc. Tedy…
Pokud Vám vážení pánové (Pavelka, Kupka, Balcar) jde o to aby se začla řešit otázka práce se staršími členy církve, prosím. Jsem za jedno s Vámi. Jeden čas jsem chodil do diakonie v Písku, kde jsou staří lidé. Byl jsem tam rád. A jsem pro to, aby se klidně zvolila další kategorie "farářů pro stářeš" bude to velmi přínosné.
Avšak Vy mezitím abyste řešili tuto otázku, jste se začali obouvat do mládeže. To opravdu nepovažuji za správné řešení. Může to více ublížit, než prospět.
Prosím, abyste pokračovali v tom, v čem jste začali, tedy podporovat aktivity a práci se staršími lidmi. Pokud se dále budete otírat o "pseudonešvary" mládeže zbyde z toho jen plytká nekonečná debata a možná "válka" mezi vámi a mládeží.
Tedy ještě jednou. Neoddůvodňujte každý Váš článek theologickými důvody, abychom měli pocit, že je "svatý". Pište to za čím si stojíte, aby z toho bylo znát zda je to podaná ruka starším, či hozená rukavice mládeži.
S pozdravem Vojta Máca