Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: Krize ČCE? V neděli 24.1. na Vinohradech

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 18. 02. 2010 11:34
Předmět: Re: Krize ČCE? V neděli 24.1. na Vinohradech

Kazatel ČCE Jiří Hoblík napsal(a):
 Ježíš na zvěst o božím království potřeboval jen jednu minci, a to ne kvůli nákupu, ale kvůli demonstraci zvěsti.
Tato část tvého příspěvku mě provokuje k jedné úvaze: Mk 12,41-44 se dá pojmout i tímto způsobem, ale nač potom o Ježíše a jeho učedníky pečovaly jisté ženy, které na to vynakládaly vlastní prostředky (L 8,1-3)? Proč musel chudák Jidáš dělat pokladníka (J 12,6), což pro něj bylo velkým pokušením? On zase ten Ježíš přeci jen stojí pevněji nohama na zemi, k níž patří i ekonomika.
Ale máš pravdu v tom, že tak vdova nedávala peníz Ježíšovi, nýbrž na chrám. Na chrám, který pro něj neměl pražádný význam (Mk 11,17; Mk 13,2). To je jako s tebou - bohužel ti věřím, že ty náklady a výnosy hovoří jistě víc ve tvůj prospěch než v prospěch ČCE. A přece byl ten dar vdovy významný, ačkoliv z toho chrámu, na který přispěla, nezbyde kámen na kameni!
Jasně, nejde tu o peníze. Jde tu o celkové vydání se Bohu, tedy i s penězy, časem … (Viz píseň EZ 473). Ale naše obětavost je vnějším výrazem našeho vztahu.
Ten chrám ostatně neplnil svoji funkci, budiž to pro ČCE varováním. Ale splníme-li si náležitě své povinnosti vůči ní máme právo i povinnost další - trochu tu milou ČCE sekýrovat, aby se stala tím, čím být má, domem modlitby pro všechny národy. Tím jí možná prospějeme víc než těmi šestáky.
Současně je pravda, že se mnoho věcí dá udělat bez zbytečných výdajů.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód