Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: Krize ČCE? V neděli 24.1. na Vinohradech

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.customer.poda.cz )
Kdy: 11. 02. 2010 22:27
Předmět: Re: Krize ČCE? V neděli 24.1. na Vinohradech

Mluvíte mi z duše, bratře.
Říkáme-li však A, je třeba také říct B - máme nadále chtít od státu příspěvek na platy kazatalů? A když ne, jak by měl vypadat model naší církve bez toho?
Můj názor - nemáme-li podporovat jen "silné velkoměstské sbory" a ostatní vem čert, bude naprostou nezbytností radikální reforma církevního zřízení - konec evangelického klerikalismu, 3/4 kazatelů propustit, ŽÁDNÝ sbor ať nemá kazatele, jeho správa nechť je plně v rukou laiků, kazatelé nechť jsou jen seniorátní a jejich činnost nechť je ryze duchovní - putovní kazatelská činnost, vysluhování VP, křty, případně svatby, pohřby, VÝUKA LAICKÝCH KAZATELŮ. Na jejich financování nechť se podílí rovným dílem celý seniorát částkou, kterou si sám určí na jednoho člena, tzn. kolik členů má sbor, tolik zaplatí.
Máte-li lepší návrh, sem s ním.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód